Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for אוקטובר, 2010

יעקב לזר, עובד בחברת פרטנר, החליט שעליו למצוא פתרון לפגיעה בתנאים  וליחס הרע של ההנהלה אליו ואל עמיתיו לעבודה, לכן תכנן להקים איגוד מקצועי בחברת פרטנר. למטרה זו, שלח 170 הודעות בדואר האלקטרוני לכל העובדים בחברה. לטענתו, כפי שהתפרסמה בכתבה במעריב, חברת פרטנר חדרה לדואר האלקטרוני שלו ומשכה את כל 170 ההודעות כדי שלא יגיעו ליעדן (לבסוף היא החזירה אותן).

אולי כדאי להתחיל את הפוסט בדוגמה אחרת, מעיין דק, מוכרת ברשת צומת ספרים, הגיעה לעבודתה ב-22 לחודש מאי, כמו בכל יום עבודה. להפתעתה נמסר לה שמעתה הותקן שעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה במקום שעון הנוכחות הרגיל ושנדרש ממנה, כמו גם מיתר העובדים, למסור את טביעת האצבע שלה. לאחר שסירבה נאמר לה שלא יהיה ניתן לחשב את שעות העבודה שלה. דק פוטרה בעקבות סירובה זה, אולם בית הדין האיזורי לעבודה הפך את החלטתה של ההנהלה והחזיר את דק לעבודתה.


מקרים אלו שנראים כמקרים פרטיים ולא קשורים אחד לשני, מדגימים מגמה שהחלה בעולם המערבי זמן קצר לאחר מתקפת הטרור על בנייני התאומים ב-11 בספטמבר בשנת 2001, כאשר חוק הפטריוטיות נחקק ביוזמתם של נשיא ארה"ב דאז ג'ורג' בוש ושר המשפטים בממשלתו ג'ון אשקרופט. חוק זה, שאפשר לממשל להגביר את המעקבים והאזנות אחרי הפרט, התפשט במהרה למדינות אחרות ואף למגזר הפרטי. העשור הראשון של שנות האלפיים התאפיין במעקב הולך וגדל אחרי האזרח מצד הרשויות ואחר העובד מצד מקום העבודה.כך לדוגמה, תושבי אוסטרליה נדהמו לגלות שממשלתם מתכננת לשמור פרופילים של כל אזרחיה, בהם יאוחסן מידע מצטבר אודות פעילותו של כל אזרח ברשת, על-פי רישום מדויק של האתרים בהם ביקר ותיעוד הפעולות אותן ביצע.

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »