Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for דצמבר, 2010

בשנת 2005 זכה פרופ' ישראל אומן המתמטיקאי, בפרס נובל בכלכלה על מחקריו בתחום תורת המשחקים. הנאום אותו בחר לנאום בעת קבלת הפרס נגע לנושא של מלחמה ושלום. בנאום זה ובהרצאות וראיונות שערך מאז בנושא, טען שהמסקנה אליה הגיע בעקבות מחקריו היא שכדי להשיג שלום על שני הצדדים להראות שהם מוכנים להילחם על מטרותיהם ושאיפותיהם ושאינם מוכנים לוותר עליהן. רק במצב הזה תושג פשרה. במידה שצד אחד יאותת לצד השני על נכונותו לויתורים, אזי הצד השני יראה זאת כביטוי לחולשה וישאף להגדיל את תועלתו (עוד שטחים, עוד ויתורים וכו'). משום כך, לטענת אומן, כל דיבור על שלום, קריאה לפשרה ואפילו ציור של יונה עם ענפי זית בצד הישראלי, מאותת לצד הפלסטיני להמשיך במאבקו כדי להשיג עוד ויתורים לטובתו. ויתורים, לגרסתו, הם שמולידים מלחמה. כדי להוכיח את טענתו מציג אומן את מלחמת העולם השנייה, שבה לגרסתו הפייסנות של המערב, היא שהובילה וגרמה למלחמה.

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »