Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for יוני, 2012

בתאריך ה-10.1.2011, הרצה פרופ' שלמה זנד במסגרת ארגון רדיקלי בשם "מבצע סוראסקי", שמטרתו להחזיר את המחאה החברתית. במהלך הרצאתו גער זנד במוחים וביקר את המחאה החברתית על כך שלא הייתה בה כל התייחסות למיעוט הערבי בתוך מדינת ישראל או לכיבוש. זנד הדגיש בהרצאתו כי הוא עזב בזעם את "עצרת המיליון" אחרי שבנאומה דפני ליף לא הייתה מסוגלת להזכיר ערבים ובמקום זאת הזכירה בדואים (לטענתו, משום שבדואים משרתים בצבא בניגוד לערבים). אני משער שזנד התייחס למשפט זה מנאומה של ליף, "אם את תושבת ירוחם – הדברים חייבים להשתנות. אם אתה ילד שלהורים שלו אין כסף בשביל הטיול השנתי – הדברים חייבים להשתנות. אם את גמלאית או ניצולת שואה – הדברים מוכרחים להשתנות. אם אתה ממפוני גוש קטיף – הדברים חייבים להשתנות. אם את בדואית – הם חייבים להשתנות".

האזכור של הבדואים אינו נובע, כמו שטוען זנד, מכך שהבדואים משרתים בצבא, אלא מכך שבאותו הזמן נאבקו תושבי אל-עראקיב הבדואים בהריסת יישובם ע"י רשויות המדינה. יתרה מכך, במהלך נאומה הזכירה ליף מאהלים בכל רחבי הארץ, "המאהלים שקמו בשכונת התקווה, בג'סי כהן, בקריית גת, בקריית שמונה, במודיעין, ברהט, בקלאנסווה, בירושלים, בחיפה, בבית שאן ובירוחם ובעוד עשרות מקומות", כדי להראות שהבעיה היא לא של מגזר זה או אחר, אלא של כולם. תושבי קלאנסווה אותה היא הזכירה הם ערבים (ואפילו מוסלמים ברובם המכריע). 

ביקורתו של זנד על התעלמות המחאה מתושביה הערבים של מדינת ישראל ומהסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא אינה יוצאת דופן. אינטלקטואלים וכותבים אחרים כגון יהודה שנהב, לב גרינברג, נועה שינדלינגר, ניסים קלדרון, יעל לביא, משה צוקרמן, גדעון לוי ואחרים, כתבו ואמרו דברים דומים.

אין כל ספק שמחאה שבבסיסה היא מחאה חברתית על נושאים סוציאליים כגון מחירי הדיור והשכירות, יוקר גידול ילדים, העסקת עובדי קבלן, הריכוזיות במשק הישראלי ויוקר המחייה בישראל תתמקד יותר בנושאים כלכליים וחברתיים מאשר בנושאים פוליטיים. אין כל הפתעה בכך שמחאה שאחת מסיסמותיה הראשיות היא "הוא הא מי זה בא? מדינת הרווחה", תדגיש יותר את העוולות ואי הצדק בנושאים הכלכליים והחברתיים מאשר את העוולות ואי הצדק בנושא הפוליטי, כשם שהפגנות נגד הכיבוש אינן מתמקדות גם הן בנושאים אחרים ובעוולות בתחומים כלכליים, אקולוגיים או פמיניסטיים. ברור כשמש שמי שציפה וקיווה שהמחאה החברתית תהפוך לתפאורה בלבד עבור המאבק נגד הכיבוש, התבדה. המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »