Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for the ‘ספקנות’ Category

לאורך כל ההיסטוריה, טענו מיסטיקנים שבידיהם כוחות קסומיים ועל-טבעיים, כוחות פלאיים ומיסתוריים, אשר אין בידי המדע כלים להסבירם. כהוכחה לטענה זו, ביצעו מיסטיקנים שונים שורה של פעולות שחרגו מדרך הטבע וגרמו לפליאה רבה בקרב הציבור הרחב. אולם, במקביל תמיד היו אנשים שהטילו ספק ביכולתם של המיסטיקנים לבצע פעולות שחורגות מחוקי הטבע הקיימים. ספקנים אלו, ניסו להסביר את פעולות המיסטיקנים בעזרת הסברים רציונליים. חלקם היו אנשי מדע, אשר הסבירו את פעולותיהם החריגות של המיסטיקנים באמצעות הסברים מדעיים, בעוד אחרים היו קוסמים מקצועיים, אשר טענו שההוכחות של המיסטיקנים הם לא יותר מטריקים וקסמים, אשר הם בעצמם מסוגלים לבצע.

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

אני אדם ספקן. רוב חברי ומכרי יודעים זאת והם אוהבים לאתגר אותי בשאלות שונות, כאשר אנו דנים במעלליו של מיסטיקן זה או אחר. “כיצד אתה מסביר זאת?”, היא שאלה אשר חוזרת על עצמה שוב ושוב. הייתי נוהג להסביר להם על הטכניקות השונות, שבאמצעותן ניתן להגיע לאותן התוצאות שהמיסטיקן טוען שהוא מגיע אליהן באמצעות יכולת על טבעית. כאשר פנה אלי חבר, אשר ביקר אצל מיסטיקנית ושאל אותי את אותה השאלה, הרגשתי אי נוחות. החבר תיאר בפני את הפגישה עם המיסטיקנית וטען בתוקף כי אין שום סיכוי שהיא יכלה לדעת את הפרטים שסיפקה לו באמצעות טכניקות. מתוחכמות ככל שיהיו. לא ממש ידעתי כיצד להגיב. הרי ברור כי החבר, שעליו אני סומך לחלוטין, באמת מאמין במה שראה.

תופעות רבות, שהפכו זה מכבר לנכסי צאן ברזל של התרבות הפופולרית (למשל, המפלצת מלוך נס, ביגפוט ומפגשים עם חוצנים), מבוססות במידה רבה על עדויות ראיה של אנשים, חלקן עושה רושם אמין לחלוטין ואף מגובה לעיתים בהקלטות ובצילומים. חשוב להדגיש, כי בכל התופעות הללו מדובר על עדויות בלבד, כלומר הן מבוססות על סיפור או תיאור של אנשים שחוו אותן ולא על עובדות מוצקות שלא ניתן לערער עליהן. השאלה היא, במידה ואנו מניחים כי עדויות אלו אכן אמינות, האם ניתן לסמוך עליהן? או במילים אחרות, האם ניתן לסמוך על הזיכרון האנושי?

המשך…

Read Full Post »